Novinky

Bodymind Game - Physical Theatre workshop w/Irina! 12:00-20:00

Two-day physical theatre workshop with Irina Andreeva (Teatr Novogo Fronta). We will focus on developing our hidden potential using connection of mental imagination and physical movement - and obversely how physical exercise affects the mental state. The workshop is a part of series called CYKLUS - this time aimed to body and its possibilities.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dvoudenní workshop fyzického divadla s Irinou Andreeva. Zaměříme se na rozvíjení potenciálu využitím propojení mentální představivosti a fyzického pohybu. Prozkoumáme, jaký vliv má vytvoření mentálního obrazu na možnosti těla a naopak, kterak praktikování fyzických cvičení ovlivňuje stav duše.

Workshop je pilotní součástí série nazvané CYKLUS, tentokrát zaměřený na tělo a jeho možnosti.

Workshop probíhá od 12:00 do 20:00 / Workshop: 12:00 - 20:00

Friendly fee/lidový příspěvek

Vegan buffet with tearoom provided!

Veganské občerstvení a čajovna na místě!

// Pořádá Voda & Hól pod záštitou spolku Občanské sdružení Alternativa II, z.s., pro stávající i budoucí členy projektu Volnočasového centra. Veškeré platby, které jsou v areálu Volnočasového centra a Hólu přijímany, jsou pouze ve formě doporučených členských příspěvků, které jsou použity na rozvoj Volnočasového centra Holešovice a na krytí provozních nákladů volnočasového centra. Členství nevyžaduje registraci, je zdarma a může být kdykoliv ukončeno pouhým odevzdáním členské karty. //

Close

Novinky

design by various