Bodymind Game (physical Theatre workshop w/Irina)

Dvoudenní workshop fyzického divadla s Irinou Andreeva. Zaměříme se na rozvíjení potenciálu využitím propojení mentální představivosti a fyzického pohybu. Prozkoumáme, jaký vliv má vytvoření mentálního obrazu na možnosti těla a naopak, kterak praktikování fyzických cvičení ovlivňuje stav duše.

Workshop je pilotní součástí série nazvané CYKLUS, tentokrát zaměřený na tělo a jeho možnosti.

Lidový příspěvek

Veganské občerstvení a čajovna na místě!

Novinky

design by various